O&O-raad

Ook dit jaar wordt Bewegingswetenschappen weer vertegenwoordigd in de Onderwijs- en Onderzoeks-raad: het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Velen van jullie weten niet precies wie wij zijn en wat wij doen. Daarom grijpen we deze kans om onze raad eventjes in de spotlights te zetten.

De O&O-raad bestaat uit zeven student- en zeven personeelsleden. De studenten zijn afkomstig van alle drie de studies die de medische faculteit rijk is: Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen. We vergaderen elke week en bespreken dan actuele zaken die spelen op de faculteit op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Daarnaast geven wij ieder jaar onze visie op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor het nieuwe academisch jaar en hebben hier instemmingsrecht op. Eens per maand hebben we overleg met de Raad van Bestuur van het UMCG. Door veel te vergaderen en te overleggen, onder andere met de Opleidingscommissies en ProMove, ProDent en ProMed, proberen we voor iedere student van de medische faculteit zijn of haar studietijd hier zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Om er voor te zorgen dat alle zaken omtrent Bewegingswetenschappen goed de aandacht krijgen, behartigen Lisa van Dolder en Michiel Schimmel jullie belangen. Voor suggesties, opmerkingen of vragen kunnen jullie hen altijd aanspreken of een mailtje sturen naar OenOraadSF@umcg.nl. Onze vergaderingen zijn openbaar dus als je wilt weten waar de vergadering plaats vindt of wat er tijdens de vergadering wordt besproken stuur dan vooral een mailtje.


Lisa van Dolder (BW) - Vice-voorzitter
​​​​​​​Warner Muntinge (GNK) - Coördinator bachelor GNK
Ivar Kuper (GNK) - Coördinator bachelor GNK
Marnix Kuper (GNK) - Coördinator master GNK
Martijn Leegwater (THK) - Coördinator THK
Joyce Laan (BW) - Coördinator BW
Daria Dinu-Draganescu - Coördinator onderzoek