Master afstudeerprojecten

Wil je je aanmelden bij een van onze informatieverstrekkers, klik dan op deze link!

  • Ervaring MAP-1 (2 plekken beschikbaar)

[NL]

Ik ben bezig met mijn master afstudeerproject. Dit doe ik bij Lycurgus

Hier heb ik de belasting, herstel, welzijn en sprongtesten en wendbaarheidstesten over verschillende perioden in de competitie vergeleken. Deze verschillende periodes zijn weken met geen wedstrijden, 1 wedstrijd en meerdere wedstrijden. Daarbij ondersteun ik bij wedstrijden door data (statistieken) bij te houden en te analyseren.

[EN]

I am working on my Master Graduation Project. I work on it at Lycurgus.

I compared the workload, recovery, well-being, jumping tests en agility tests during different periods in the competition. These different periods are weeks without matches, 1 match and multiple matches. In addition I  supported at matchdays by tracking and analysing the data. 

  • Ervaring MAP-2 (4 plekken beschikbaar)

[NL]

In juni heb ik een afstudeerproject afgerond. Dit afstudeerproject was op het gebied van revalidatie. Ik heb dit afstudeerproject tijdens mijn master afstuderen gedaan. Ik heb dit uitgevoerd bij het Martini ziekenhuis in Groningen.

Hierbij heb ik gekeken naar fysieke activiteit bij kinderen met ernstige brandwonden gedurende 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Bij dit project heb ik onderzocht hoe het herstel van fysieke activiteit eruit ziet en hoe dit zich verhoudt tot het herstel van cardiovasculair uithoudingsvermogen.

[EN]

In June I finished my Master Graduation Project. My graduation project has a revalidation background. I executed my project at the Martini Ziekenhuis in Groningen. 

I looked at the fysical activity of children with severe burns for the first 6 months after being dismissed from the hospital. During the project I investigated how the recovery of fysical activities looks like and compared it to the recovery of the cardiovasculair stamina. 

  • Ervaring MAP-3 (4 plekken beschikbaar)

[NL]

Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerproject in talentontwikkeling in tennis. Daarbij loop ik sinds September 2021 stage bij de KNLTB. Ik doe dit als onderdeel van mijn Master Sport Sciences.

Naast bezig te zijn met mijn eigen onderzoek, heb ik ook andere werkzaamheden vervuld, zoals het meten van jeugdspelers op verschillende testen, het monitoren van het welzijn van de spelers en adviesrapporten schrijven voor trainers. Ook heb ik tijdens mijn stage vele contacten opgedaan. Zowel binnen als buiten de bond, heb ik contact gelegd met bijvoorbeeld trainers/coaches, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven.

[EN]

Currently I work on my Master Graduation Project in talentdevelopment within tennis. Besides since september 2021 I am doing an internship at the KNLTB as a part of my master Sport Sciences. 

Next to my own graduation project, I have done multiple jobs/activities like measuring youth players on different tests, monitoring the well-being of players and writing advisory reports for trainers. Next to that I learned a lot of people and got new conections during my internship. Within and outside the KNLTB I had contact with trainers/coaches, scientist and more buissinesmen. 

  • Ervaring MAP-4 (3 plekken beschikbaar)

[NL]

Op dit moment ben ik bezig met mijn master afstudeerproject op het gebied van revalidatie. Ik heb dit uitgevoerd op de faculteit BW waarbij ik gebruik maak van de GRAIL.

Hierbij heb ik gekeken naar de invloed van manipulaties van de schoenzool op het afwikkelprofiel van mensen tijdens wandelen. Aanpassing van de schoenzool, ook wel een rocker schoen genoemd, is een veel toegepaste interventie bij verschillende ziektebeelden die (onder andere) problemen veroorzaken tijdens het lopen, zoals diabetes mellitus, enkel artrose, reuma en overbelasting van de achillespees of peesplaat. Deze interventie wordt zowel bij wandelen als hardlopen toegepast. 

[EN]

Currently I am working on my Master Graduation Project. My graduation project has a revalidation background.I executed my project at the HMS faculty where I use the GRAIL.

I looked at the influence of manupilations of the sole on the unwinding profile of walking people. Adjusting the sole, also known as a rocker shoe, is a often used intervention in different syndromes that cause problems in walking, like diabetes mellitus, ankle artrosis, rheumatism and overload of the achilles tendon. This intervention is applied in walking and running. 

  • Ervaring MAP-5 (3 plekken beschikbaar)

In 2021 heb ik mijn MAP afgerond. De MAP was op het gebied van sport. Ik heb dit afstudeerproject tijdens mijn master afstuderen gedaan. Ik heb dit uitgevoerd bij Fit en Vaardig

Hierbij heb ik gekeken naar de implementatie van Fit en Vaardig lessen in het speciaal basisonderwijs. Het onderzoek en de metingen heb ik samen met een mede master studenten opgezet, waarbij ik vooral heb gefocust op het meten en analyseren van de fysieke activiteit tijdens de Fit en Vaardig lessen.

[EN]

In 2021 I finished my MAP. The project has a sport background. I executed my project at Fit en Vaardig.

During my project I looked at the implementation of Fit en Vaardig lessons in special primary school. I started the research en measurements with a fellow student. I primairly focussed on the measurement en analyses of fysical activities during Fit en Vaardig lessons. 

  • Ervaring MAP-6 (3 plekken beschikbaar)

[NL]

In 2021-2022 heb ik een afstudeerproject afgerond. Dit project was op het gebied van sport en revalidatie. Ik heb dit afstudeerproject tijdens mijn master afstuderen gedaan. Ik heb dit uitgevoerd binnen de faculteit, onder de begeleiding van Han Houdijk.

Hierbij heb ik gekeken naar het individueel optimaliseren van afwikkelprofielen van hardloopschoenen, om zo het energieverbruik van proefpersonen proberen te verlagen.

[EN]

In 2021-2022 I did my Master Graduation Project. This project had a sport and revalidation background. I executed the project at the HMS faculty with guidance of Han Houdijk.

I looked at the individually optimising of  unwinding profile of running shoes to reduce the energy consumption of the subjects. 

  • Ervaring MAP-7 (schrijf je in bij -> AcO(M)-14) (2 plekken beschikbaar)

[NL]

In 2021-2022 heb ik een afstudeerproject afgerond. Dit afstudeeronderzoek was op het gebied van sport. Ik heb dit project tijdens mijn master afstuderen gedaan. Ik heb dit uitgevoerd bij Aegir.

Hierbij heb ik gekeken naar de stuurbewegingen van meerpersoons ongestuurde roeiploegen. Daarnaast heb ik gekeken naar de prestaties adhv gelijkheid van stuurboord- en bakboord krachten. Deze zijn onderzocht op basis van individuele en collectieve variabelen, te denken aan coordinatie, kracht en kinematica.

Dit project geeft veel vrijheid mee, want er is nog heel weinig bekend op het gebied van ploegroeien. Mocht je eens willen brainstormen, neem gerust contact met me op!

[EN]

In 2021-2022 I did my graduation project. This Graduation project had a sport background. I executed my project at Aegir.

I looked at the steering movements of multiple persons non-steering rowing teams. Besides I looked at the performances on the basis of equality of starboard and port forces. These were researched on the basis of individual and collective variables like coördination, force and kinematics.

This project gave me lots of freedom, because there was no big knowledge about rowing in teams. Do you want to brainstorm, just contact me!