Word lid

  • 1 Kies het lidmaatschapstype
  • 2 Persoonlijke gegevens
  • 3 Download incasso-machtiging
  • 4 Klaar!

Lid worden van Studiosi Mobilae?

Lid worden kan alleen indien je ingeschreven staat als student Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en bedraagt voor verenigingsjaar 2021-2022 €14,- voor leden en €16,- voor donateurs.

Lidmaatschapstype