Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) van Studiosi Mobilae is het adviesorgaan voor het bestuur. De belangrijkste taak van de RvA is advies geven aan het bestuur over (het vormen van) het beleid en andere bestuurstaken. Daarnaast kan het bestuur bij calamiteiten advies vragen aan de RvA.
De RvA is ook voor leden. Wanneer een commissie of lid ergens mee zit, waarmee ze niet terecht kan bij het bestuur, kunnen zij advies vragen bij de RvA. In principe bestaat de RvA uit de oud-voorzitters van Studiosi Mobilae van de afgelopen drie jaar. Dit verenigingsjaar bestaat de RvA uit:

Raad van Advies

Sjenna Oude Tanke Voorzitter 2018-2019
Maaike Wildekamp Voorzitter 2019-2020
Muron van Abbema Voorzitter 2020-2021