Word donateur

Studiosi Mobilae is de studievereniging voor studenten van Bewegingswetenschappen in Groningen. Het doel van de vereniging is om de interne en externe contacten van studenten Bewegingswetenschappen te bevorderen. Dit doen we door middel van het organiseren van verscheidene activiteiten als een symposium, een buitenlandse excursie, binnenlandse excursies, maar natuurlijk ook borrels en feestjes. Daarnaast kunnen de studenten via Studiosi Mobilae de studieboeken tegen een gereduceerde prijs bestellen.

Graag zouden wij u daarom de mogelijkheid willen bieden om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen en activiteiten binnen onze vereniging en door middel van het donateurschap onze vereniging te steunen.

Als donateur kunnen wij u het volgende bieden:

  • De almanak, die eens per jaar verschijnt
  • Vier maal per jaar de ‘Bewogen’, het verenigingsblad van Studiosi Mobilae
  • Een aantal keer per jaar een online nieuwsbrief
  • Persoonlijke uitnodigingen voor de activiteiten met studenten, zoals het symposium, de fundag, de Dies Natalis en een nieuwjaarsborrel. Als donateur krijgt u korting!
  • Toegang tot de algemene ledenvergadering met daarin een adviserende stem

Als donateur kunt u vrijblijvend de vereniging en onze activiteiten steunen met een bedrag dat u zelf bepaalt. Het minimum voor dit bedrag ligt op €18,- per jaar (de jaarlijkse contributie) om de onkosten te kunnen dekken.

Aanmelden voor een donateursschap kan hier.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende via secretaris@studiosimobilae.nl of 050-3616320.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Studiosi Mobilae,

Sanne Bakkenist
Secretaris Studiosi Mobilae '23-'24