Wil je je aanmelden bij een van onze informatieverstrekkers, klik dan op deze link!


Academische opdrachten bachelor:

  • Ervaring AcO-1 (3 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht afgerond op het gebied van sport. Ik heb deze academische opdracht tijdens mijn bachelor minorruimte gedaan.  Ik heb dit uitgevoerd bij het Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

Hierbij heb ik een lopend onderzoek van de KNZB uitgebreid door samen met een afgestudeerde BW'er die daar werkt vragenlijsten op te stellen over de invloed van ouders en coaches op jonge topzwemmers. Dit hebben we gedaan door literatuuronderzoek te doen naar hoe ouders en coaches kinderen beïnvloeden binnen de sport. Nadat we de vragenlijsten hebben gemaakt zijn deze verstuurd naar 200+ jonge topzwemmers. Met de resultaten hebben we een statistische analyse uitgevoerd. Met deze informatie is er een beter beeld over hoe ouders en coaches hun kinderen/zwemmers beïnvloeden. Hierdoor kan de KNZB later terug kijken naar de invloed van de ouders en coach van olympische zwemmers toen ze jong waren. Ook kan er informatie naar ouders en coaches gestuurd worden over hoe zij hun kinderen/zwemmers beter kunnen steunen en helpen nog beter te worden.

Deze academische opdracht heb ik zelf opgesteld met hulp van een docent. Als jij vragen hebt over hoe jij een leuke academische opdracht zelf op kan stellen in een eigen gekozen onderwerp dan kan je zeker bij mij terecht. En als je vragen hebt over mijn opdracht en dit onderwerp wil ik je met veel plezier hier meer over vertellen!

  • Ervaring AcO-2 (1 plekken beschikbaar)

In september-oktober 2021 heb ik een academische opdracht afgerond. Deze academische opdracht was op het gebied van sport. Ik heb deze academische opdracht tijdens mijn bachelor minorruimte uitgevoerd. Ik heb dit uitgevoerd bij de FSG Academy vanuit de Bike Academy.

Hierbij heb ik gekeken naar krachttraining bij mountainbikers. We hebben bij een al bestaand trainingsprogramma gekeken naar eventuele verbeteringen. Dit hebben we gedaan aan de hand van literatuuronderzoek en praktijkuren. Ons eindproduct was een advies verslag geschreven over wat wij zouden veranderen.

  • Ervaring AcO-5 (2 plekken beschikbaar)

In 2020-2021 heb ik een academische opdracht met een aansluitende BAP afgerond. Dit was op het gebied van sport. Ik heb dit gedaan omdat ik in contact ben gekomen met dr. Nick van der Horst, destijds werkend bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en het Voetbal Medisch Centrum te Zeist.

Hierbij heb ik deelgenomen aan een onderzoek. Tijdens dit onderzoek was ik verantwoordelijk voor het meetbaar maken van de bewegingskwaliteit van voetballers door middel van twee dimensionale video analyses.

Na het afronden van de minor periode ontstond de mogelijkheid om het onderzoek uit te breiden naar mijn bachelor afstudeer project (BAP). Mijn BAP heb ik in samenwerking met zowel een interne als externe begeleider buiten het regulier proces kunnen uitvoeren. Aan de hand van een opgesteld video analyse protocol heb ik onderzoek gedaan naar de bewegingstechniek tijdens COD-testen in relatie tot het VKB-letsel mechanisme.

  • Ervaring AcO-7 (2 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht uitgevoerd op het gebied van sport. Ik heb dit gedaan bij InnoSportLab de Tongelreep in Eindhoven.

Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar talentherkenning en -ontwikkeling. Daarnaast heb ik werkzaamheden in het lab gedaan zoals zwemanalyses en metingen van de atleten.

  • Ervaring AcO-10 (1 plek beschikbaar)

Tjjdens het eerste deel van mijn derde jaar BW heb ik een academische opdracht afgerond. Deze AcO was op het gebied van sport. Bij de KNHB heb ik meegewerkt aan een onderzoek naar de herijking van de jongste jeugd. De kinderen heb ik gemeten met GPS trackers van JOHAN Sports. De verkregen data heb ik verder uitgewerkt.

  • Ervaring AcO-11 (2 plekken beschikbaar)

Aan het begin van het derde jaar, tijdens de minorruimte heb ik een academische opdracht afgerond. Deze AcO was op het gebied van sport. Tijdens deze academische opdracht heb ik mij bezig gehouden met de volgende hoofdvraag: "Hoe kunnen mountainbikers krachttraining het best in hun trainingsschema implementeren?"

Wij hebben een antwoord proberen te vinden op deze vraag door in de praktijk krachttrainingen bij te wonen bij de Bike academy in Apeldoorn. Daarnaast hebben wij geholpen met fysieke testen om te bepalen wat de progressie van de mountainbikers was. Als laatst heb ik mijn kennis op dit gebied verbreed door literatuuronderzoek te doen.

  • Ervaring AcO-12 (3 plekken beschikbaar)

Van april t/m november 2021 heb ik een academische opdracht gedaan. Deze academische opdracht was op het gebied van sport en healthy ageing. Ik heb deze academische opdracht tijdens mijn bachelor minorruimte gedaan. Ik heb dit uitgevoerd bij hanzehogeschool Groningen.

Hierbij heb ik gekeken naar welke en in welke mate bewegings gerelateerde interventies effect hebben op ontwikkeling van kinderen in relatief achter gebleven gebieden. Door te kijken hoe interventies scoren op de verschillende waardes van sport: [ sociale, intellectuele, persoonlijke, emotionele, fysieke en financiële waarde] en welk effect zij teweegbrengen, uitzoeken hoe en welke interventies de beste uitkomsten hebben binnen een schoolomgeving in het gelijktrekken van kansen voor kinderen in heel Nederland.