JaarVertegenwoordiging

Het deelnemen in de JaarVertegenwoordiging is niet alleen heel gezellig, maar ook erg leerzaam. hieronder staat een lijstje met alle vaardigheden en ervaringen die je opdoet:

 • Communiceren 
 • Kritisch nadenken 
 • Filteren van hoofd -en bijzaken
 • Juiste verwoording gebruiken
 • Docenten leren kennen 
 • Te weten komen hoe de opleiding in elkaar steekt 
 • Mee kunnen denken over lopende zaken binnen de opleiding

Het takenpakket van een JV is heel divers. Als lid van de JV houdt je je bezig met de volgende taken: 

 • Aanspreekpunt voor de studenten het gehele jaar door: Studenten kunnen bij jou terecht als er iets niet goed geregeld is binnen het vak of als er zich andere problemen voordoen. Daarnaast stel je je aan het begin van elk blok voor aan de docenten, ook zij kunnen bij je terecht als ze de mening over hun vak willen weten gedurende het blok.
 • Inzien van de evaluatie: Aan het eind van elk blok worden er evaluaties gestuurd naar iedereen van de opleiding. Het is de bedoeling dat je deze resultaten interpreteert en overneemt in een verslag
 • Evaluatie met een groep studenten: Aan het begin van het nieuwe blok wordt er een gesprek ingepland met studenten. Met dit groepje studenten ga je het vak evalueren, wat gaat er goed en waar liggen de knelpunten.
 • Evaluatie met docenten: Na het gesprek met de studenten heb je een gesprek met de docent van het desbetreffende vak. Tijdens dit gesprek probeer je aan te geven wat goed gaat binnen het vak, maar juist ook de knelpunten duidelijk te maken.Uiteindelijk vat je alles samen in een verslag waar een format voor beschikbaar is. Hierin neem je de kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling mee en de reactie van de docent.
 • Denktank Promove: Daarnaast kunnen de voorzitters van elke JV gevraagd worden om plaats te nemen bij de Promove vergadering die eens in de maand plaatsvindt. Promove is een overkoepelend medezeggenschapsorgaan waar studentleden uit de Opleidings-Commissie, ExamenCommissie en de Voorzitter Studiosi Mobilae in plaats nemen. Zo krijg je de kans om de mening van de JV en daarmee van de studenten uit te spreken en mee te denken over langlopende zaken binnen de opleiding.
 • Helpen bij de BW-lunch: Elk jaar vinden er vier BW-lunches plaats bij Studiosi Mobilae. Dit zijn lunches waar zowel docenten als studenten samen gezellig een hapje eten. Elke JV helpt bij één van deze lunches mee in de organisatie.