Financieel welzijn

*English below*

Financieel welzijn
Tijdens je studententijd kom je veel verschillende soorten uitdagingen tegen, zowel op het studerend, sociaal maar ook op financieel gebied. Op deze pagina gaan we meer in op financieel welzijn en manieren waarop je je financiële welzijn kan optimaliseren.
Financieel welzijn gaat over de manier waarop mensen in staat zijn om hun persoonlijke kosten te betalen zonder hiermee in de problemen te komen. Uit onderzoek is gebleken dat veel studenten financiële problemen hebben en die gaan vaak gepaard met stress.

​​​​​​​

Create_an_animated_image_of_a_person_helping_a_student_with_his_money_problems.png

Wat kan je doen om dit te voorkomen?

 1. Maak een budget om inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven. Hierdoor kan je beter plannen en voorkomen dat je meer geld uitgeeft dan binnen krijgt.
 2. Stel duidelijke financiële doelen op, zoals studiegeld betalen en reizen. Spaar regelmatig om deze doelen te behalen.

 3. Wees kritisch bij het doen van aankopen en vermijd impulsieve beslissingen. Vergelijk prijzen, zoek naar aanbiedingen en koop alleen wat mogelijk is.

 4. Maak gebruik van je studentenkorting. Bij veel verschillende bedrijven bieden studenten korting. Neem dus altijd je studentenpas mee en vraag aan de kassa naar studenten korting!

 5. Kijk kritisch naar je lopende abonnementen en zeg enkele zo nodig op.

Wat kan je doen als je financiële problemen hebt?
Het belangrijkste bij financiële problemen is het bespreekbaar maken. Dit kan als een grote uitdaging voelen, maar is van groot belang. Je kunt altijd terecht bij onze vertrouwenspersonen of bij de vertrouwenspersonen van de RUG.

Daarnaast zijn er handige websites en apps om je geldzaken goed bij te houden:

 • Wakosta is een app waar je eenvoudig inkomsten en uitgaven bij kan houden en in een oogopslag kan zien wat je nog kan besteden.

 • Nibud is een onafhankelijk kennis-en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Het voorkomen van geldproblemen is hun doel.
  Via Nibud kan je ook eenvoudig een studentenbegroting maken!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*English below*---------------------------------------------------------------------------------

Financial well-being
During your student years, you encounter various challenges, including academic, social, and financial aspects. On this page, we will focus on financial well-being and ways to optimize your financial situation.

Financial well-being pertains to how individuals can manage their personal expenses without encountering difficulties. Reearch indicates that many students face financial issues, often accompanied by stress.

What can you do to prevent this?

 1. Create a budget to gain insight into your income and expenditures. THis helps in better planning and avoiding overspending.
 2. Set clear financial goals, suchs as paying tuition and traveling. Save regularly to achieve these objectives.
 3. Ezercise caution when making purchases and avoid impulsive decisions. Compare prices, look for deals, and only buy what is feasible.
 4. Utilize your student discounts. Many companies offer discounts to students, so always carry your student ID and inquire about student discounts at the checkout.
 5. Evaluatie your ongoing monthly subscriptions to for example an streamingservice and cancel some if necessary.

What can you do to prevent this?
​​​​​​​
The most important step in financial issues is addressing them openly. This might feel challenging but is crucial. You can always turn to our confidential contactpersons or those at the RUG.

Additionally, there are useful websites and apps to manage your finances effectively:

 • Wakosta: An app where you can easily track income and expenses, providing a quick overview of your available funds.
 • Nidub: An independent knowledge and advisory center for household financies. Their goal is to prevent financial prblems.With Nibud you can also make a studentbudget!