SymposiumCommissie

SymposiumCommissie.jpeg

SymposiumCommissie

Nienke Sien Paauwe Voorzitter
Sanne Giezen Secretaris
Luuc van der Wal Penningmeester
Jorik van den Broek Sponsorcoördinator
Marjolein Blokland Sponsorcoördinator
Isa Kreuwel Promotiecoördinator
Linde van den Anker Sprekerscoördinator

Het symposium is een dag vol interessante sprekers en workshops over bewegingswetenschappelijk gerelateerde onderwerpen. De SymposiumCommissie is verantwoordelijk voor het bedenken van een thema. De symposia die de afgelopen jaren door Studiosi Mobilae georganiseerd zijn gingen over revalidatie, topsport en veroudering. Tijdens de voorbereiding van deze ééndaagse activiteit zullen de commissieleden zich bezighouden met het benaderen van sprekers, het zoeken van sponsoren en het opzetten van het programma. 

Je kunt de SymposiumCommissie bereiken via: symposium@studiosimobilae.nl