SymposiumCommissie

Foto_SyCo_23-24.jpg

SymposiumCommissie

Tieme Florian Dongstra Voorzitter
Mirre Rompcik Secretaris
Jildou Homminga Penningmeester
Jasper Louis de Haan Promotiecoördinator
Norah van Tilborg Sponsorcoördinator
Maarten Schut Sponsorcoördinator
Britt Hollink Sprekerscoördinator

Het symposium is een dag vol interessante sprekers en workshops over bewegingswetenschappelijk gerelateerde onderwerpen. De SymposiumCommissie is verantwoordelijk voor het bedenken van een thema. De symposia die de afgelopen jaren door Studiosi Mobilae georganiseerd zijn gingen over revalidatie, topsport en veroudering. Tijdens de voorbereiding van deze ééndaagse activiteit zullen de commissieleden zich bezighouden met het benaderen van sprekers, het zoeken van sponsoren en het opzetten van het programma. 

Je kunt de SymposiumCommissie bereiken via: symposium@studiosimobilae.nl