SymposiumCommissie

IMG_3777.jpg

SymposiumCommissie

Pepijn de Groot Voorzitter
Channah Truus Miriam Maisuls Secretaris
Evi Wilkens Penningmeester
Sita Lijzen Promotiecoördinator
Linde Lankheet Sponsorcoördinator
Ruben Dekker Sponsorcoördinator
Julia Leonarda Maria van der Voort Sprekerscoördinator

Het symposium is een dag vol interessante sprekers en workshops over bewegingswetenschappelijk gerelateerde onderwerpen. De SymposiumCommissie is verantwoordelijk voor het bedenken van een thema. De symposia die de afgelopen jaren door Studiosi Mobilae georganiseerd zijn gingen over revalidatie, topsport en veroudering. Tijdens de voorbereiding van deze ééndaagse activiteit zullen de commissieleden zich bezighouden met het benaderen van sprekers, het zoeken van sponsoren en het opzetten van het programma. 

Je kunt de SymposiumCommissie bereiken via: symposium@studiosimobilae.nl