Seksueel welzijn

*English below*

Seksueel welzijn
Seksueel welzijn is een aspect wat vaak over het hoofd wordt gezien, maar niet minder belangrijk dan andere vormen van welzijn. Seksueel welzijn omvat alle aspecten van seksualiteit. Als studievereniging vinden wij het belangrijk om een open en ondersteunende omgeving te creëren waarin leden vrij kunnen praten over seksualiteit en waar ze toegang hebben tot betrouwbare informatie en ondersteuning.

Plaatje_seksueel_welzijn.png

Als het gaat om seksueel welzijn is het bespreken hiervan cruciaal. Dit blijkt echter helaas voor veel studenten een moeilijke en grote stap. Hiervoor zijn er gelukkig verschillende plekken waar je heen kan voor hulp. In dit stuk worden er enkelen toegelicht.

  • Het Centrum voor seksueel geweld(CSG). Hier kan je terecht als jij seksueel geweld zelf hebt meegemaakt of iemand in jouw omgeving. Je kan bij CSG chatten, bellen of mailen met professionals die jou helpen met je nare seksuele ervaring. Dit gebeurt volledig veilig en anoniem.

  • Verbreek de stilte. Hier kan je net als bij CSG terecht als je te maken hebt gehad met seksueelgeweld, misbruik en intimidatie. Door te bellen naar hun hulplijn kunnen zij je helpen!

  • Sexual Wellness Education Initiative(SWEI). SWEI heeft als doel om studenten op de hoogte te brengen van onderwerpen als; autonomie; seksuele gezondheid; seksuele en gender identiteit; veiligheid en genot. Door studenten hierover op de hoogte te brengen willen ze de taboes rond de thema’s verminderen. Om dit te doen organiseren ze verschillende interessante workshop met betrekking tot deze onderwerpen. Neem een kijkje op hun website en zie welke workshops er gepland zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*English below*---------------------------------------------------------------------------------

Sexual well-being
Sexual well-being is an aspect that is often overlooked but is no less important than other forms of well-being. Sexual well-being encompasses all aspects of sexuality. As a study association, we believe it is important to create an open and supportive environment where members can freely discuss sexuality and have access to reliable information and support.

When it comes to sexual well-being, discussing it is crucial. However, for many students, this unfortunately proves to be a difficult and significant step. Fortunately, there are various places where you can seek help. In this piece, several are explained.

  • The Center for Sexual Violence (CSV). Here, you can turn if you have experienced sexual violence yourself or someone in your surroundings has. You can chat, call, or email professionals at CSV who will assist you with your unpleasant sexual experience. This happens completely safely and anonymously.
  • Break the Silence. Similar to CSV, you can turn to Break the Silence if you have experienced sexual violence, abuse, or harassment. By calling their helpline, they can assist you!
  • Sexual Wellness Education Initiative (SWEI). SWEI aims to inform students about topics such as autonomy, sexual health, sexual and gender identity, safety, and pleasure. By informing students about these topics, they aim to reduce taboos surrounding them. To do this, they organize various interesting workshops on these subjects. Take a look at their website to see which workshops are planned.