Over Studiosi Mobilae

Studiosi Mobilae is de studievereniging voor (oud)studenten Bewegingswetenschappen te Groningen. De studievereniging is opgericht op 19 december 1985. Studiosi Mobilae organiseert vele leuke en interessante activiteiten door het jaar heen, zoals borrels, excursies naar zowel binnenlandse als buitenlandse instanties en bedrijven, een wintersport, een symposium, de introductie voor de eerstejaars en nog veel meer.

Lid zijn bij Studiosi Mobilae brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo kun je tegen een gereduceerde prijs boeken bestellen en een labjas met korting kopen. Daarnaast ontvang je vier keer per jaar de ‘Bewogen’, het verenigingsblad van Studiosi Mobilae, en krijg je aan het begin van het collegejaar de almanak, waarin alle leden met hun gegevens vermeld staan. Buiten dit voordeel is het vooral ook heel gezellig om lid te zijn van Studiosi Mobilae. Door het jaar heen worden activiteiten georganiseerd door de verschillende commissies. Als lid kan je met korting deelnemen aan deze activiteiten.

Aan het hoofd van de vereniging staat het bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een bestuurslid Interne Zaken en een bestuurslid Externe Zaken. Het bestuurslid Interne Zaken coördineert de commissies.

In verenigingsjaar 2023-2024 heeft Studiosi Mobilae 14 commissies en 4 JaarVertegenwoordigingen. De ActiviteitenCommissie organiseert onder andere de fundag en het funkamp. De AlmanakCommissie is verantwoordelijk voor het maken van de almanak, waarin je makkelijk het telefoonnummer van je medestudenten kunt vinden. De Binnenlandse Excursie Commissie verzorgt vier binnenlandse excursies naar studiegerelateerde bedrijven. Jaarlijks wordt een week vol activiteiten georganiseerd voor een goed doel. Dit wordt gedaan door de BenefietCommissie. Ook vindt elk jaar een buitenlandse excursie plaats, tijdens deze reis bezoekt een groep studenten een stad in het buitenland met zowel fun- als studiegerelateerde activiteiten. De Buitenlandse Excursie van Studiosi is bijvoorbeeld al naar Boedapest, Valencia en Porto geweest. De Buitenlandse Excursie Commissie organiseert deze reis. De CarrièreCommissie organiseert in samenwerking met Vereniging in Beweging uit Amsterdam de Carrièredag. Dit is een dag die ieder jaar wordt georganiseerd om studenten in contact te brengen met verschillende bedrijven binnen de bewegingswetenschappen. De FeestCommissie is verantwoordelijk voor de feestjes door het jaar heen, zij organiseert de dies natalis, het gala, FC Eind en de maandelijkse borrels. Alle eerstejaars bewegingswetenschappers beleven hun introductietijd onder het toeziend oog van de IntroductieCommissie, zij organiseert onder andere het introductiekamp. Daarnaast organiseren ze ook de ouderdag, een dag waarop de ouders van de studenten naar Groningen kunnen komen om een goed beeld van de studie te krijgen. De evaluatie van de studie ligt onder andere in handen van de JaarVertegenwoordiging. Elk leerjaar heeft een eigen JaarVertegenwoordiging waar je terecht kunt met vragen of klachten over het studieprogramma. Eens in de vijf jaar is er een LustrumCommissie, deze commissie organiseert het lustrum van Studiosi Mobilae. Tijdens het komende lustrum zal de 35e (en 36e) verjaardag van de studievereniging uitgebreid gevierd worden. De MasterCommissie zorgt voor twee activiteiten per jaar speciaal voor de masterstudenten. Ook organiseert deze commissie vier keer een borrel. De ReportCommissie brengt vier keer per jaar het verenigingsblad de ‘Bewogen’ uit voor de studerende leden en twee keer per jaar de ‘In BW’ging’ voor de afgestudeerde leden. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de mooie foto's die van elke activiteit gemaakt worden, houden ze een speciale RC-insta bij en maken zij aftermovies van activiteiten en een jaarfilm, waarin de foto's van de activiteiten in vogelvlucht voorbij komen. De SportCommissie is verantwoordelijk voor het sportieve deel van de activiteiten, zij organiseert onder andere de wintersport en de Batavierenrace. Tevens wordt eenmaal per jaar een symposium georganiseerd door de SymposiumCommissie. Op deze dag wordt met verschillende lezingen en workshops dieper ingegaan op een Bewegingswetenschappelijk gerelateerd onderwerp. Om het jaar organiseert de VIB-does-SMdag Commissie een leuke dag voor leden van Studiosi Mobilae en ons zusje Vereniging in Beweging uit Amsterdam. Tijdens deze dag ook altijd de strijd om de kwallebalbokaal plaats. Om studenten Bewegingswetenschappen via workshops van extra kennis en vaardigheden te voorzien hebben we de WorkshopCommissie. Ook organiseert de WorkshopCommissie de reanimatiecursus. Sinds verenigingsjaar 2022-2023 is de PodcastCommissie opgesteld, welke afleveringen maakt voor onze podcast 'MeeBeWegen'.


Verenigingslied

Op de melodie van Armen open - Guus Meeuwis

Hier is het altijd één groot feest
In het noorden, de allermooiste
Hier is het altijd één groot feest
Samen sterk staan, altijd doorgaan
Studiosi Mobilae

Uit het hele land gekomen, door de studie hier gebracht.
BW uit het noorden, toont hier zijn grootse kracht
Bewegen drijft ons, ja ik weet hoe dat zit
We zijn een vereniging vol met pit

Hier is het altijd één groot feest
In het noorden, de allermooiste
Hier is het altijd één groot feest
Samen sterk staan, altijd doorgaan
Studiosi Mobilae

Oranje en blauw, ze kleuren ons bestaan
We zijn altijd bezig, doen mee en staan steeds bovenaan
De deur altijd open, dus kom er maar bij
Pak maar een drankje, één voor jou, één voor mij

Hier is het altijd één groot feest
In het noorden, de allermooiste
Hier is het altijd één groot feest
Samen sterk staan, altijd doorgaan
Studiosi Mobilae

Lachen, drinken, sporten, feesten,
Kwalleballen en studeren
Vanaf introkamp op Schier, tot ik afstudeer.
We doen het altijd samen, keer op keer

Hier is het altijd één groot feest
In het noorden, de allermooiste
Hier is het altijd één groot feest
Samen sterk staan, altijd doorgaan
Studiosi Mobilae

Hier is het altijd één groot feest
In het noorden, de allermooiste
Hier is het altijd één groot feest
Samen sterk staan, altijd doorgaan
Studiosi Mobilae
Studiosi Mobilae