IntroductieCommissie

IC.jpeg

IntroductieCommissie

Neil Bont Voorzitter
Lisa van Beers Secretaris
Anne Leerkotte Penningmeester
Sanne van Aalderen Promotiecoördinator
Bart Stoel Sponsorcoördinator
Bas Smeets Sponsorcoördinator


De eerste kennismaking met de studievereniging wordt verzorgd door de IntroductieCommissie. De IC organiseert het introductiekamp, het running dinner en het eindintroductiefeest. Met deze activiteiten zorgen zij ervoor dat de nieuwe studenten op een spetterende manier kennis maken met Studiosi Mobilae. Daarnaast organiseert de IC ook elk jaar de ouderdag, waarbij ouders een dag in het leven kunnen meemaken van een Bewegingswetenschappenstudent. 

Je kunt de IntroductieCommissie bereiken via: introductiecommissie@studiosimobilae.nl