IntroductieCommissie

IC.jpeg

IntroductieCommissie

Sanne van Aalderen Promotiecoördinator
Lisa van Beers Secretaris
Neil Bont Voorzitter
Anne Leerkotte Penningmeester
Bas Smeets Sponsorcoördinator
Bart Stoel Sponsorcoördinator


De eerste kennismaking met de studievereniging wordt verzorgd door de IntroductieCommissie. De IC organiseert het introductiekamp, het running dinner en het eindintroductiefeest. Met deze activiteiten zorgen zij ervoor dat de nieuwe studenten op een spetterende manier kennis maken met Studiosi Mobilae. Daarnaast organiseert de IC ook elk jaar de ouderdag, waarbij ouders een dag in het leven kunnen meemaken van een Bewegingswetenschappenstudent. 

Je kunt de IntroductieCommissie bereiken via: introductiecommissie@studiosimobilae.nl