AcO - Revalidatie/Healthy Aging

Wil je je aanmelden bij een van onze informatieverstrekkers, klik dan op deze link!


Academische opdrachten bachelor:

  • Ervaring AcO-3 (2 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht afgerond bij Defensie (Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie en Korps Comandotroepen).

Ik heb gewerkt aan het opzetten van een meetsysteem voor slaapmonitoring tijdens de initiële opleidingen van het Korps Commandotroepen. Hierbij heb ik veel samengewerkt met de mensen in het veld, maar bijvoorbeeld ook met productspecialisten en software engineers van commerciële partijen als Garmin en Fitrockr.

Mijn AcO was volledig extern. Ik heb hiervoor zelf de betreffende bedrijven benaderd en stond dus ook niet onder supervisie van een BW-docent. Dat vond ik heel waardevol om een idee te krijgen van het BW-werkveld buiten de academische wereld.

  • Ervaring AcO-4 (3 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht afgerond. Deze academische opdracht was op het gebied van medisch apparatuur. Ik heb dit uitgevoerd bij ProCare.

Ik ben aan de slag gegaan met een vraagstuk dat bij veel van haar klanten speelt; namelijk hoe bepaalde meetsystemen nou meer ingezet kunnen worden in het onderwijs aan toekomstige beweegprofessionals. Ik heb mij hierbij gefocust op het Cometa EMG- systeem en onder andere demo's, practica, brochures en posters ontwikkeld.

Mijn AcO was volledig extern. Ik heb hiervoor zelf de betreffende bedrijven benaderd en stond dus ook niet onder supervisie van een BW-docent. Dat vond ik heel waardevol om een idee te krijgen van het BW-werkveld buiten de academische wereld.

  • Ervaring AcO-6 (onbeperkt plekken beschikbaar)

In september-oktober 2021 heb ik een academische opdracht afgerond. Dit was op het gebied van revalidatie. Ik heb deze academische opdracht in mijn minorruimte uitgevoerd. Ik heb dit uitgevoerd bij het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord van het UMCG. 

Hierbij heb ik deelgenomen aan het project Leefstijl in de revalidatie dat zich bezighoudt met de centrale vraag; 'Hoe kunnen we een gezonde leefstijl bij onze patiënten bevorderen en behouden?'. De academische opdracht hield in dat er een concept tot visuele tool voorgesteld moest worden aan het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Deze visuele tool zou patiënten en behandelaren helpen leefstijl in de revalidatie inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

  • ​​​​​​​Ervaring AcO-8 (3 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht uitgevoerd tijdens mijn bachelor bij de RUG.

Hierbij heb ik gekeken naar sociaal-ruimtelijke beleving tussen individuen. Ik heb zelf een onderzoeksdesign mogen maken vervolgens korte interviews afgenomen bij studenten. 

Ik zou mijn academische opdracht omschrijven als een goede voorbereiding op mijn BAP, doordat je alle aspecten van een afstudeerproject doorloopt (alleen dan in een kleinere vorm). Wat ik zo leuk vond aan mijn academische opdracht, was dat ik erg vrij was in hoe ik het wilde doen en dat ik dus kon doen wat ik interessant vond. Als je vragen hebt over wat je van zo'n soort academische opdracht kan verwachten of hoe je dat moet regelen, dan help ik je graag!

  • Ervaring AcO-9 (1 plekken beschikbaar)

Ik heb in de minorperiode een academische opdracht gedaan. Bij deze academische opdracht heb ik samen met een studiegenootje een PhD-student geholpen met zijn onderzoek. 

Het onderzoek ging over het leren besturen van protheses door middel van serious games. Wij hebben tijdens de academische opdracht dus voornamelijk metingen uitgevoerd. Hierbij moest de proefpersoon door middel van EMG-signalen spelletjes spelen en met een prothesesimulator testjes uitvoeren. Wij hebben voornamelijk geholpen bij het trainen, dus de spelletjes. Hierbij moesten wij uitleggen aan de proefpersoon wat ze moesten doen in het spel, de elektroden plakken voor het EMG signaal en het was onze verantwoordelijkheid dat de data werd opgeslagen. Daarnaast hebben mijn studiegenoot en ik allebei een verslag geschreven waarin we ook data-analyse hebben uitgevoerd (klein beetje Matlab en SPSS skills getraind dus). Al met al hebben we dus in een korte tijd een groot deel van onderzoek meegemaakt. Een hele leuke manier dus om in de praktijk eens te kijken of onderzoek iets voor je is :). Je bent dus verantwoordelijk voor een deel van het onderzoek van de PhD-er en daarnaast helpt hij dan weer heel erg in het verbeteren van je schrijfvaardigheden en data-analyse.

  • Ervaring AcO-12 (4 plekken beschikbaar)

Van april t/m november 2021 heb ik een academische opdracht gedaan. Deze academische opdracht was op het gebied van sport en healthy ageing. Ik heb deze academische opdracht tijdens mijn bachelor minorruimte gedaan. Ik heb dit uitgevoerd bij hanzehogeschool Groningen.

Hierbij heb ik gekeken naar welke en in welke mate bewegings gerelateerde interventies effect hebben op ontwikkeling van kinderen in relatief achter gebleven gebieden. Door te kijken hoe interventies scoren op de verschillende waardes van sport: [ sociale, intellectuele, persoonlijke, emotionele, fysieke en financiële waarde] en welk effect zij teweegbrengen, uitzoeken hoe en welke interventies de beste uitkomsten hebben binnen een schoolomgeving in het gelijktrekken van kansen voor kinderen in heel Nederland. 

  • Ervaring AcO-15 (0 plekken beschikbaar)

In het eerste jaar van de master heb ik een academische opdracht afgerond. Deze academische opdracht was op het gebied van revalidatie. Ik heb deze academische opdracht tijdens mijn master gedaan. Ik heb dit uitgevoerd bij het UMCG
Hierbij heb ik gekeken naar het verschil in fysieke capaciteit na een 3 weken klinische revalidatie tussen patiënten die een sternotomie zijn ondergaan en patiënten die een laterale thoracotomie zijn ondergaan. 


​​​​​​​