Medezeggenschap

Studiosi Mobilae is betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding Bewegingswetenschappen. De voorzitter van Studiosi Mobilae is tevens de JV-coördinator. De JV-coördinator is de contactpersoon tussen de Afdeling Bewegingswetenschappen (ABW) en de vier JaarVertegenwoordigingen (JV) van Studiosi Mobilae. De ABW stuurt voor elk vak in een blok binnen de opleiding Bewegingswetenschappen digitaal een evaluatie naar de studenten Bewegingswetenschappen. De JV houdt vervolgens studentgesprekken met een groep studenten en docentgesprekken voor het nader evalueren van de vakken. Daarnaast neemt de JV-coördinator deel aan ProMove als JV-coördinator waar alle studenten die zich bezighouden met de medezeggenschap elkaar op de hoogte houden. Naast ProMove en de JV's nemen ook leden van Studiosi Mobilae deel aan de OpleidingsCommissie of O&O-raad.