Academische opdrachten

Wil je je aanmelden bij een van onze informatieverstrekkers, klik dan op deze link!

 • 1.1 (4 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht afgerond op het gebied van sport. Ik heb deze academische opdracht tijdens mijn bachelor minorruimte gedaan.  Ik heb dit uitgevoerd bij het KNZB

Hierbij heb ik een lopend onderzoek van de KNZB uitgebreid door samen met een afgestudeerde BW'er die daar werkt vragenlijsten op te stellen over de invloed van ouders en coaches op jonge topzwemmers. Dit hebben we gedaan door literatuuronderzoek te doen naar hoe ouders en coaches kinderen beïnvloeden binnen de sport. Nadat we de vragenlijsten hebben gemaakt zijn deze verstuurd naar 200+ jonge topzwemmers. Met de resultaten hebben we een statistische analyse uitgevoerd. Met deze informatie is er een beter beeld over hoe ouders en coaches hun kinderen/zwemmers beïnvloeden. Hierdoor kan de KNZB later terug kijken naar de invloed van de ouders en coach van olympische zwemmers toen ze jong waren. Ook kan er informatie naar ouders en coaches gestuurd worden over hoe zij hun kinderen/zwemmers beter kunnen steunen en helpen nog beter te worden.

Deze academische opdracht heb ik zelf opgesteld met hulp van een docent. Als jij vragen hebt over hoe jij een leuke academische opdracht zelf op kan stellen in een eigen gekozen onderwerp dan kan je zeker bij mij terecht. En als je vragen hebt over mijn opdracht en dit onderwerp wil ik je met veel plezier hier meer over vertellen!

 • 1.2 (3 plekken beschikbaar)

In september-oktober 2021 heb ik een academische opdracht afgerond. Deze academische opdracht was op het gebied van sport. Ik heb deze academische opdracht tijdens mijn bachelor minorruimte uitgevoerd. Ik heb dit uitgevoerd bij de FSG Academy vanuit de Bike Academy.

Hierbij heb ik gekeken naar krachttraining bij mountainbikers. We hebben bij een al bestaand trainingsprogramma gekeken naar eventuele verbeteringen. Dit hebben we gedaan aan de hand van literatuuronderzoek en praktijkuren. Ons eindproduct was een advies verslag geschreven over wat wij zouden veranderen.

 • 1.3 (2 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht afgerond bij Defensie (Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie en Korps Comandotroepen).

Ik heb gewerkt aan het opzetten van een meetsysteem voor slaapmonitoring tijdens de initiële opleidingen van het Korps Commandotroepen. Hierbij heb ik veel samengewerkt met de mensen in het veld, maar bijvoorbeeld ook met productspecialisten en software engineers van commerciële partijen als Garmin en Fitrockr.

Mijn AcO was volledig extern. Ik heb hiervoor zelf de betreffende bedrijven benaderd en stond dus ook niet onder supervisie van een BW-docent. Dat vond ik heel waardevol om een idee te krijgen van het BW-werkveld buiten de academische wereld.

 • 1.4 (2 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht afgerond. Deze academische opdracht was op het gebied van medisch apparatuur. Ik heb dit uitgevoerd bij ProCare.

Ik ben aan de slag gegaan met een vraagstuk dat bij veel van haar klanten speelt; namelijk hoe bepaalde meetsystemen nou meer ingezet kunnen worden in het onderwijs aan toekomstige beweegprofessionals. Ik heb mij hierbij gefocust op het Cometa EMG- systeem en onder andere demo's, practica, brochures en posters ontwikkeld.

Mijn AcO was volledig extern. Ik heb hiervoor zelf de betreffende bedrijven benaderd en stond dus ook niet onder supervisie van een BW-docent. Dat vond ik heel waardevol om een idee te krijgen van het BW-werkveld buiten de academische wereld.

 • 1.5 (3 plekken beschikbaar)

In 2020-2021 heb ik een academische opdracht met een aansluitende BAP afgerond. Dit was op het gebied van sport. Ik heb dit gedaan omdat ik in contact ben gekomen met dr. Nick van der Horst, destijds werkend bij de KNVB en het Voetbal Medisch Centrum te Zeist.

Hierbij heb ik deelgenomen aan een onderzoek. Tijdens dit onderzoek was ik verantwoordelijk voor het meetbaar maken van de bewegingskwaliteit van voetballers door middel van twee dimensionale video analyses.

Na het afronden van de minor periode ontstond de mogelijkheid om het onderzoek uit te breiden naar mijn bachelor afstudeer project (BAP). Mijn BAP heb ik in samenwerking met zowel een interne als externe begeleider buiten het regulier proces kunnen uitvoeren. Aan de hand van een opgesteld video analyse protocol heb ik onderzoek gedaan naar de bewegingstechniek tijdens COD-testen in relatie tot het VKB-letsel mechanisme.

 • 1.6 (2 plekken beschikbaar)

In september-oktober 2021 heb ik een academische opdracht afgerond. Dit was op het gebied van revalidatie. Ik heb deze academische opdracht in mijn minorruimte uitgevoerd. Ik heb dit uitgevoerd bij het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord van het UMCG. 

Hierbij heb ik deelgenomen aan het project Leefstijl in de revalidatie dat zich bezighoudt met de centrale vraag; 'Hoe kunnen we een gezonde leefstijl bij onze patiënten bevorderen en behouden?'. De academische opdracht hield in dat er een concept tot visuele tool voorgesteld moest worden aan het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Deze visuele tool zou patiënten en behandelaren helpen leefstijl in de revalidatie inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

 • 1.7 (3 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht uitgevoerd op het gebied van sport. Ik heb dit gedaan bij InnoSportLab de Tongelreep in Eindhoven.

Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar talentherkenning en -ontwikkeling. Daarnaast heb ik werkzaamheden in het lab gedaan zoals zwemanalyses en metingen van de atleten.

 • 1.8 (3 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht uitgevoerd tijdens mijn bachelor bij de RUG.

Hierbij heb ik gekeken naar sociaal-ruimtelijke beleving tussen individuen. Ik heb zelf een onderzoeksdesign mogen maken vervolgens korte interviews afgenomen bij studenten. 

Ik zou mijn academische opdracht omschrijven als een goede voorbereiding op mijn BAP, doordat je alle aspecten van een afstudeerproject doorloopt (alleen dan in een kleinere vorm). Wat ik zo leuk vond aan mijn academische opdracht, was dat ik erg vrij was in hoe ik het wilde doen en dat ik dus kon doen wat ik interessant vond. Als je vragen hebt over wat je van zo'n soort academische opdracht kan verwachten of hoe je dat moet regelen, dan help ik je graag!

 • 1.9 (2 plekken beschikbaar)

Ik heb in de minorperiode een academische opdracht gedaan. Bij deze academische opdracht heb ik samen met een studiegenootje een PhD-student geholpen met zijn onderzoek. 

Het onderzoek ging over het leren besturen van protheses door middel van serious games. Wij hebben tijdens de academische opdracht dus voornamelijk metingen uitgevoerd. Hierbij moest de proefpersoon door middel van EMG-signalen spelletjes spelen en met een prothesesimulator testjes uitvoeren. Wij hebben voornamelijk geholpen bij het trainen, dus de spelletjes. Hierbij moesten wij uitleggen aan de proefpersoon wat ze moesten doen in het spel, de elektroden plakken voor het EMG signaal en het was onze verantwoordelijkheid dat de data werd opgeslagen. Daarnaast hebben mijn studiegenoot en ik allebei een verslag geschreven waarin we ook data-analyse hebben uitgevoerd (klein beetje Matlab en SPSS skills getraind dus). Al met al hebben we dus in een korte tijd een groot deel van onderzoek meegemaakt. Een hele leuke manier dus om in de praktijk eens te kijken of onderzoek iets voor je is :). Je bent dus verantwoordelijk voor een deel van het onderzoek van de PhD-er en daarnaast helpt hij dan weer heel erg in het verbeteren van je schrijfvaardigheden en data-analyse.

 • 1.10 (2 plekken beschikbaar)

Tjjdens het eerste deel van mijn derde jaar BW heb ik een academische opdracht afgerond. Deze AcO was op het gebied van sport. Bij de KNHB heb ik meegewerkt aan een onderzoek naar de herijking van de jongste jeugd. De kinderen heb ik gemeten met GPS trackers van JOHAN Sports. De verkregen data heb ik verder uitgewerkt.

 • 1.11 (1 plek beschikbaar)

Wij hebben een antwoord proberen te vinden op deze vraag door in de praktijk krachttrainingen bij te wonen bij de Bike academy in Apeldoorn. Daarnaast hebben wij geholpen met fysieke testen om te bepalen wat de progressie van de mountainbikers was. Als laatst heb ik mijn kennis op dit gebied verbreed door literatuuronderzoek te doen.

Aan het begin van het derde jaar, tijdens de minorruimte heb ik een academische opdracht afgerond. Deze AcO was op het gebied van sport. Tijdens deze academische opdracht heb ik mij bezig gehouden met de volgende hoofdvraag: "Hoe kunnen mountainbikers krachttraining het best in hun trainingsschema implementeren?"

 • 1.12 (5 plekken beschikbaar)

Van april t/m november 2021 heb ik een academische opdracht gedaan. Deze academische opdracht was op het gebied van sport en healthy ageing. Ik heb deze academische opdracht tijdens mijn bachelor minorruimte gedaan. Ik heb dit uitgevoerd bij hanzehogeschool Groningen.

Hierbij heb ik gekeken naar welke en in welke mate bewegings gerelateerde interventies effect hebben op ontwikkeling van kinderen in relatief achter gebleven gebieden. Door te kijken hoe interventies scoren op de verschillende waardes van sport: [ sociale, intellectuele, persoonlijke, emotionele, fysieke en financiële waarde] en welk effect zij teweegbrengen, uitzoeken hoe en welke interventies de beste uitkomsten hebben binnen een schoolomgeving in het gelijktrekken van kansen voor kinderen in heel Nederland. 

 • 4.1 (3 plekken beschikbaar)

Ik heb een academische opdracht gedaan op het gebied van sport. Ik heb dit gedaan bij Thialf.

Hier heb ik bij 3 verschillende ploegen metingen gedaan. Het doel was om de coaches meer inzicht te geven in de prestaties van de sporter en om de ingeschatte trainingsbelasting te vergelijken met trainingsbelasting van de sporter.