Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Voor conflicten of problemen binnen de vereniging kun je contact opnemen met het bestuurslid Interne Zaken. In verenigingsjaar 2023-2024 is dit Merijn van der Bie.

Merijn van der Bie

Bestuurslid Interne Zaken                                                         +31 6 37 58 42 77

Wanneer het een conflict met het bestuur treft, of iets anders dergelijks wat je niet met het bestuurslid Interne Zaken kunt bespreken, kun je contact opnemen met twee leden uit de Raad van Advies. In verenigingsjaar 2023-2024 zijn dit Muron van Abbema en Neil Bont.


Muron van Abbema
Voorzitter Studiosi Mobilae 2020-2021                                   +31 6 45 36 12 04

Neil Bont
Bestuurslid Interne Zaken Studiosi Mobilae 2021-2022         +31 6 40 57 87 31


Daarnaast heeft zowel de RUG als het UMCG een vertrouwenspersoon waar leden bij terecht kunnen. De contactgegevens van deze vertrouwenspersonen en extra informatie zijn te vinden op Brightspace, onder de webpagina ‘Study Info’. Op deze webpagina staat de informatie onder het kopje ‘Bewegingswetenschappen’, onder ‘Advies en Support’. Hier is de webpagina ‘Vertrouwenspersoon’ te vinden. Verder is hier ook de webpagina ‘Melden Grensoverschrijdend Gedrag’ en de webpagina ‘Studentenwelzijn’ te vinden. Deze webpaginas beschrijven wat een lid nog meer kan doen bij conflicten, problemen of ervaringen met ongewenst gedrag of studentenwelzijn.