Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
​​​​​​​
Voor conflicten of problemen binnen de vereniging kun je contact opnemen met het bestuurslid Interne Zaken. In verenigingsjaar 2023-2024 is dit Merijn van der Bie.

Confidential advisor
For conflicts or issues within the association, you can contact the board member for Internall Affairs. In this association year 2023-2024, this is Merijn van der Bie.


Merijn van der Bie

Hoi! Ik ben Merijn en ik ben momenteel derdejaars student Bewegingswetenschappen. Dit jaar heb ik besloten om het met de studie iets rustiger aan te doen en om een heel leuk en leerzaam bestuursjaar te gaan doen bij Studiosi Mobilae. In m'n vrije tijd vind ik het heel leuk om te voetballen en daarom ga ik vaak nog naar Hippolytushoef om daar te spelen. Verder vind ik het ook gezellig om leuke dingen te doen met vrienden. ls er iets is waar ik jullie mee kan helpen dan doe ik dat natuurlijk heel erg graag en kan je altijd bij mij terecht! Je kan mij dan ook altijd appen, bellen of aanspreken in bijvoorbeeld de bestuurskamer als je ergens mee zit!

Telefoon: +31 6 37 58 42 77


Hi! I'm Merijn and i'm corrently a  third-year student in Human Movement Sciences. This year, I've decided to take it a bit easier with my studies and embark on a fun and educational year serving on the board of Studiosi Mobilae. In my spare time, i really enjoy playing football, which is why i often head to Hippolytushoef to play there. Additionally, I love spending time with friends and doing fun activities together. If there is anything I can help you with, i'd be more then happy to assist, and you can always reach out to me! You can text, call, or approach me, for example, in the boardroom if you need anything.​​​​​​​

Phone: +31 6 37 58 42 77

Vertrouwenspersonen.png


​​​​​​​

Wanneer het een conflict met het bestuur treft, of iets anders dergelijks wat je niet met het bestuurslid Interne Zaken kunt bespreken, kun je contact opnemen met twee leden uit de Raad van Advies. In verenigingsjaar 2023-2024 zijn dit Muron van Abbema en Neil Bont.


If it concerns a conflict with the board or any other issue that you cannot discuss with the board member for Internal Affairs, you can contact two members of the Advisory Board. In the association year 2023-2024, these members are Muron van Abbema and Neil Bont.
Vertrouwenspersonen_3.png

Neil Bont

Hoi! Mijn naam is Neil. Ik ben dit jaar begonnen aan de master Sport Sciences in Groningen.
In de afgelopen vier jaar heb ik de bachelor bewegingswetenschappen doorlopen, waarin ik
ook actief ben geweest bij Studiosi Mobilae. Ondanks dat ik geen nu commissie meer doe,
ben ik nog regelmatig bij activiteiten of kom ik een kopje koffie halen in de bestuurskamer!
Mocht er iets zijn, mag je me altijd een aanspreken of een appje sturen!

Bestuurslid Interne Zaken Studiosi Mobilae 2021-2022 

Telefoon: +31 6 40 57 87 31


Hi there! My name is Neil. I've just started my master's degree in Sport Sciences at Groningen this year. Over the past four years, I completed my bachelor's degree in Human Movement Sciences, during which i was also actively involved with Studiosi Mobilae. Even though I'm no longer part of a committee, I still frequently attend events or drop by the boardroom for a cup of coffee! If you need anything, feel free to approach me or send me a message!​​​​​​​

Boardmember Internal Affairs of Studiosi Mobilae 2021-2022

Phone: +31 6 40 57 87 31


Muron van Abbema

Hoi! Ik ben Muron en heb inmiddels mijn bachelor Bewegingswetenschappen en pre-master Business Administration: Health afgerond. Ik ben ben in september begonnen met mijn master. Misschien ken jij mij wel van activiteiten, borrels of van de bestuurskamer waar ik nog regelmatig koffie kom halen. Als er iets is waar je mee zit of gewoon iets kwijt wil, kan je altijd bij mij terecht! Dus je kan mij gerust in de gang aanspreken, een appje sturen of bellen.

Voorzitter Studiosi Mobilae 2020-2021

Telefoon: +31 6 45 36 12 04


Hi there! I'm Muron and I've recently completed my bacelor's degree in Human Movement Sciences and a pre-master's degree in Business Administration: Health. I started my master's program in September this year. You might know me from various activities, social gatherings, or from the boardroom where i still drop by for coffe regularly. If there's anything on your mind or if you just want to chat, feel free to reach out to me! You an catch me in the halway, shoot me a message or give me a call.

Chair of Studiosi Mobilae 2020-2021

Phone: +31 6 45 36 12 04


Vertrouwenspersonen_2.png


Daarnaast heeft zowel de RUG als het UMCG een vertrouwenspersoon waar leden bij terecht kunnen. De contactgegevens van deze vertrouwenspersonen en extra informatie zijn te vinden op Brightspace, onder de webpagina ‘Study Info’. Op deze webpagina staat de informatie onder het kopje ‘Bewegingswetenschappen’, onder ‘Advies en Support’. Hier is de webpagina ‘Vertrouwenspersoon’ te vinden. Verder is hier ook de webpagina ‘Melden Grensoverschrijdend Gedrag’ en de webpagina ‘Studentenwelzijn’ te vinden. Deze webpaginas beschrijven wat een lid nog meer kan doen bij conflicten, problemen of ervaringen met ongewenst gedrag of studentenwelzijn.


Additionally, both the RUG and the UMCG have a confidential advisor whom members can approach. The contact details of these confidential advisors and additional information can be found on Brightspace, under the webpage 'Study Info'. On this webpage, the information is listed under the heading 'Human Movement Sciences', under 'Advise and Support'. Here, you can find the webpage 'Confidential Advisor'. Furthermore, the webpage 'Reporting Boundary-crossing Behaviours' and the webpage 'Student Well-being' are also available. These webpages describe what a member can do in case of conflicts, issues, or experiences with unwanted behavior or student well-being.