Historie

In 1985 was de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschap niet voor de komst van een vrije studierichting binnen de faculteit Medicijnen. Aangezien bestuurders, docenten en studenten niet wilden dat de studie Bewegingswetenschappen verloren zou gaan, moest er iets gebeuren.
Daarom is op 19 december van dat jaar de studievereniging Studiosi Mobilae opgericht, met het doel om de studie te behouden. Dit werd vooral gedaan door een kleine groep studenten.
Na de oprichting veranderde de insteek van de vereniging langzaam van een politiek doel richting het versoepelen van het contact tussen de verschillende studiejaren.

Met het verstrijken van de tijd studeerden steeds meer leden van Studiosi Mobilae af en raakten minder betrokken met de normale activiteiten die de vereniging te bieden heeft. Op dat moment werd een speciale commissie opgericht om ook voor deze leden interressante activiteiten aan te bieden en hun betrokkenheid met de vereniging te waarborgen: COS (Contact Oud Studenten).

Door de jaren heen werd de betrokkenheid en het animo van alumni voor activiteiten van de COS steeds minder. In het verenigingsjaar 2007-2008 heeft het bestuur besloten om dit probleem aan te pakken, door nieuw leven te blazen in de alumni-tak van Studiosi Mobilae. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe werkvorm succesvol zal zijn is er veelvuldig overlegd met de opleiding en is er een betere samenwerking opgezet. Na de vele overleggen is op 7 oktober 2008 de nieuwe alumnitak van start gegaan onder de naam Alumni Mobilae.