OpleidingsCommissie

Wat is de OpleidingsCommissie?

De OpleidingsCommissie (OC) is een commissie die door de wet is vastgelegd en verplicht is voor elke opleiding. De functie van de OC is het adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.

Wat doet de OC?

De OC adviseert over de inhoud en uitvoering van het onderwijs voor zowel de bachelor als de master.  Dit advies geven zij aan de curriculumcoördinator en het hoofd van Bewegingswetenschappen, maar ook aan de prodecaan van de Raad van het Bestuur van het UMCG. Zo heeft de OC de  vaak advies gegeven bij de ontwikkeling en veranderingen van de Bachelor Monitoren het vak “Oriëntatie Bewegingswetenschappen” en bij de ontwikkeling van het nieuwe vak "Skillslab".

Een groot onderdeel van het takenpakket van de OC bestaat uit de vak evaluaties. De resultaten van de door studenten ingevulde BLUE-evaluaties en JV-gesprekken komen bij de OC terecht. De OC houdt in de gaten  of er iets met de adviezen uit de evaluaties wordt gedaan waar dat nodig wordt geacht. Verder heeft de OC regelmatig thema-vergaderingen. Studenten bereiden samen met docenten een thema voor die uitgebreid besproken worden in de OC.  Afgelopen jaar zijn onder andere de thema’s e-learning, academische opdrachten en schrijfonderwijs aanbod gekomen. Deze vergaderingen hebben tot mooie verbeteringen en actiepunten geleid, die snel ook zichtbaar zullen gaan worden voor studenten. Als laatste houdt de OC zich bezig met de Onderwijs-en Examenregeling. Samen met de faculteitsraad, de O&O-raad, stemt de OC over de inhoud van de OER.

Wie nemen er plaats in de OC?

De OC van de opleiding Bewegingswetenschappen bestaat uit vier docenten en vier studenten. Voor het studiejaar ’22-‘23 zijn dat Esther Hartman (voorzitter), Alessio Murgia, Rob den Otter, Michel Brink, Esmeralda Diephout (vicevoorzitter), Denise Batenburg, Judy Kwant en Anasha Hancox. Deze leden hebben stemrecht, indien dit nodig is. Daarnaast zijn Evelien Veenhoven en Corien Plaggenmarsch uitgenodigd bij vergaderingen om vanuit hun functie hun advies te geven. Margriet Abrahams is de secretaris en zorgt ervoor dat iedereen goed voorbereid met alle benodigde stukken aan de vergadering kan beginnen.

Zie je graag iets veranderen in het onderwijsprogramma of wil je weten waar we op het moment vooral mee bezig zijn? Spreek ons dan aan! Wij kunnen je punt dan inbrengen in de vergadering of je even bijpraten over de activiteiten van de OC. Ook ben je altijd welkom om een vergadering bij te wonen.  Neem contact met ons op om te horen wanneer we vergaderen.

Groeten,

Haye, Neil, Sybren, Naomi