Meeloopweken

Hieronder vind je een overzicht van bedrijven en instanties waar je een dag kan meelopen.

  • Brandwondencentrum martiniziekenhuis
  • Innovatielab Thialf​​​​​​​
  • Ministerie VWS, afdeling Topsport
  • BeLife
  • Punt voor Parkinson

Vanaf woensdag 30 november mei 15.00 uur kun je je inschrijven voor maximaal 1 meeloopdag via de website van Studiosi Mobilae. Let op: er zijn een beperkt aantal plekken per bedrijf en VOL=VOL!

Punt voor Parkinson

15 december (dag) bij Punt voor Parkinson in Groningen (1 plek) (VOL)
16 december (dag) bij Punt voor Parkinson in Groningen (1 plek) (VOL)

Martijn Doorn:


"Gedurende mijn studies Bewegingswetenschappen (2001- 2005, Rijksuniversiteit Groningen) en Fysiotherapie (2005-2008, Hanzehogeschool Groningen) raakte ik geïnteresseerd in centraal neurologische problematiek. Juist de uitdaging waarbij je als hulpverlener interdisciplinair en multidisciplinair moet denken en handelen, spreekt mij ontzettend aan. Hierdoor kun je ondanks de vele beperkingen als gevolg van de ziekte of aandoening, nog veel betekenen voor de patiënt en omgeving. Kijken naar ieders individuele mogelijkheden en kwaliteit van leven staan hierbij voorop. Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van mensen met centraal neurologische aandoeningen. Deze zijn complex en hebben vaak grote gevolgen op allerlei terreinen. Voor optimale (na)zorg is goede samenwerking, ervaring en kennis dan van groot belang. Als fysiotherapeut heb ik op meerdere plekken binnen de zorgketen ervaring. Hierbij ervaar ik dat de gehele keten van groot belang is voor goede en adequate zorg. Als lid (en voorzitter) van het Expertiseteam Neurorevalidatie (van Zorggroep Groningen locatie Maartenshof) is en blijft dat voor mij een belangrijk anker van goede patiëntenzorg.

Verder heb ik me als kwaliteitsmedewerker meer dan tien jaar beziggehouden met het kwaliteitsbeleid van eerstelijns fysiotherapiepraktijk (Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk). Sinds oktober 2019 zit ik als onderzoekscoördinator in de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) van de Zorggroep Groningen. De WOC maakt een koppeling tussen wetenschap en het Expertise Behandelcentrum van de Zorggroep, middels wetenschappelijk onderzoek, samenwerking met kennisinstellingen en (innovatieve) productontwikkeling.

Voor mij is het een mooie uitdaging om de praktische wereld van de Fysiotherapie te kunnen combineren met de theoretische wereld van de Bewegingswetenschappen. Juist als bruggenbouwer tussen en binnen deze werelden vormen onderwijs, onderzoek en beleid voor mij een mooie uitdaging om me verder in te ontwikkelen. "

BeLife

13 december (middag) van 12.30 tot 14.30 bij BeLife in Groningen (5 plekken)
13 december (middag) van 15.00 tot 17.00 bij BeLife in Groningen (5 plekken)


Bij BeLife verrichten we medisch specialistische revalidatiezorg voor mensen die na een ongeval, aandoening of ingrijpend medisch behandeltraject beperkt zijn in het dagelijks functioneren. Onze intensieve behandelprogramma’s zijn mede gericht op het verbeteren van conditie, werken aan een gezonde leefstijl of omgang met de klacht zodat de cliënt zijn of haar leven zo goed mogelijk kan hervatten. Met 7 locaties in Nederland doen we dit in multidisciplinaire teams van medisch specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en inspanningsfysiologen.

Als inspanningsfysioloog verricht ik metingen bij de cliënt, waarvan de uitkomsten waardevol zijn voor het behandelteam, zoals ventilatoire drempels en de maximale aerobe capaciteit. De cliënt voert hierbij een spirometrietest (longfunctie) uit, gevolgd door een maximale inspanningstest op een fietsergometer. Tijdens de inspanningstest wordt een ademgasanalyse verricht, terwijl tegelijkertijd ECG, bloeddruk en zuurstofsaturatie van het bloed worden gemonitord. Mijn taak is om deze metingen veilig en succesvol te verrichten en interpreteren en om de uitkomsten ervan terug te koppelen naar de cliënt en collega’s.

De rol van inspanningsfysioloog is hiermee erg waardevol binnen het revalidatieteam.


Innovatielab Thialf

13 december (dag) bij Innovatielab Thialf in Heereveen (3 plekken) (VOL)

Thialf is het schaatshart van de wereld. Om deze voorsprong te continueren en verder uit te bouwen is innoveren een must! Innovatielab Thialf zorgt ervoor dat het schaatsen en inline-skaten beter meetbaar, interactiever en toegankelijker wordt en vooroploopt in het digitale tijdperk.

Innovatielab Thialf is 6 jaar geleden opgericht door Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD en werkt nu samen met vele innovatie- en projectpartner, waaronder de KNSB, NOC*NSF en Sport Science and innovation Groningen. Het doel van Innovatielab Thialf is om de sport, het bedrijfsleven en de wetenschap

dichter bij elkaar te brengen en gezamenlijk te werken aan nieuwe wetenschappelijke kennis en innovatieve producten die de schaatsprestatie kunnen verbeteren.


Uniek aan Innovatielab Thialf is dat de test en meetapparatuur zijn geïntegreerd in de snelste laaglandbaan van de wereld. Dit maakt van Thialf een “living lab”, welke als proeftuin en showcase gebruikt kan worden door partners en klanten.  

Op dit moment lopen er 8 studenten stage bij Innovatielab Thialf. Studenten komen van sportkunde, bewegingswetenschappen en biomechanische engineering, Ze lopen stage bij de talent- en topteams van het langebaan schaatsen en de shorttrack. Ben jij geïnteresseerd in wat de studenten doen en of dat wat voor jou is? Maak dan op 13 december kennis met Innovatielab Thialf tijdens de meeloopdag in Thialf.

Brandwondencentrum in het Martiniziekenhuis

12 december (middag) bij Martiniziekenhuis in Groningen (5 studenten) (VOL)


Op het brandwondencentrum van het Martini ziekenhuis wordt topspecialistische zorg geleverd en onderzoek gedaan. Een van de onderzoekslijnen waar we ons intensief mee bezig houden is herstel van functioneren van patienten na brandwonden, zowel kinderen als volwassenen. Onderzoeken binnen deze lijn richten zich op het ontwikkelen van interventies om het herstel van functioneren en kwaliteit van leven van mensen na een brandwondongeval te optimaliseren, inclusief zo nodig het ontwikkelen van meetmethoden om dit te kunnen kwantificeren. Daarbij wordt ook gezocht naar voorspellers van herstel, of het achterblijven daarvan, en de identificatie van belemmerende en bevorderende factoren van herstel van patienten.

​​​​​​​

Ministerie VWS, afdeling Topsport

12 december (dag) bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. (2 plekken)
13 december (dag) bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. (2 plekken)

Het ministerie van VWS staat met de directie sport midden in sportsector als het gaat om strategische beleidsvraagstukken. Welke topsportaccommodaties willen we de komende tien tot twintig jaar neerzetten om topsport optimaal te kunnen faciliteren? Hoe vergroten we de maatschappelijke waarde van topteamsportcompetities? En wat is daarbij de rol van elementen zoals talentontwikkeling? Taco Prins houdt zich bezig met deze vraagstukken. Ben jij benieuwd naar hoe het is om beleid te maken op het gebied van topsport? Schrijf je dan in voor een meeloopdag op het ministerie van VWS in Den Haag!