Adviesorganen

Studiosi Mobilae heeft twee adviesorganen: de Raad van Advies en de KascontroleCommissie. Deze adviesorganenen verlenen het bestuur advies betreft de bestuurstaken. Zo adviseert de Raad van Advies het bestuur over beleidsplannen en dergelijke bestuurstaken en adviseert de KascontroleCommissie het bestuur over financiële zaken.