Word lid

  • 1 Kies het lidmaatschapstype
  • 2 Persoonlijke gegevens
  • 3 Klaar!

Lid worden van Studiosi Mobilae?

Lid worden kan alleen indien je ingeschreven staat als student Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en bedraagt voor verenigingsjaar 2022-2023 €16,- voor leden. Voor donateurs is de minimale bijdrage €16,- per jaar.

Lidmaatschapstype