Hint 3

Hint 3

Hierbij de allerlaatste hint! Probeer de hint nog snel te raden en het antwoord te mailen naar bec@studiosimobilae.nl. Maandag zal de bestemming BECend gemaakt worden tijdens de BECendmakingsborrel!

0 (de boven en onderkant zijn witte delen van de vlag)

57

61

35

6

Sponsoren

Gelkinge9ProCareHet pakhuisBelsimpelXsens